Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS mới nhất

Tỷ giá hôm nay của hơn 2100 loại tiền điện tử Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), EOSDash, Monero (XRM), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), NEM (XEM), Stellar (XLM),.. Bitcoin Việt cập nhật tỷ giá hiện tại các đồng tiền điện tử này theo thời gian thực (Real Time), tức là giá các đồng tiền này bất cứ lúc nào có biến động tăng, giảm thì bảng dưới đây cũng cập nhật ngay lập tức, vì thế tỷ giá này là chính xác hoàn toàn.

Chú thích:

  • Ký hiệu MTriệu
  • Ký hiệu BTỷ
  • Ký hiệu $USD

Mẹo: Để tìm thấy đồng Coin của bạn nhanh nhất, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm (search).

# NamePriceChanges 24H Market CapVolume 24HAvailable SupplyPrice Graph (7D)