Giới thiệu

Bitcoin Việt hứa hẹn sẽ là một cổng thông tin công bằng và khách quan, nơi độc giả có thể tìm thấy thông tin tốt nhất về tiền điện tử, Blockchain, Bitcoin, Altcoin, ICO, tài chính mới nhất…